Původ: Norsko

KVH: 132 – 142 cm

Barva: Různé odstíny plavé, vždy má úhoří pruh a zebrování na nohách

Historie: Fjordský kůň je jedno z nejstarších a nejčistších plemen koní. Koně podobní dnešním fjordům obývali dnešní Norsko už od prehistorických dob. Fjordský kůň byl koněm Vikingů, což dokládají mnohé nálezy. Fjordští koně se objevují na vikingském umění, existují i důkazy o tom, že Vikingové pořádali s fjordy koňské zápasy. Podle nich poté vybírali nejlepší hřebce do chovu. Spolu s Vikingy se fjord rozšířil na Island, kde výrazně ovlivnil starý typ islandského poníka i highlandského ponyho. Pro Norsko je fjordský kůň stejným symbolem, jako pro Čechy kladrubák.

Exteriér: Hlava islandského poníka je typicky poníkovská s širokým čelem a malýma ušima, z profilu nikdy nemá klabonos, profil je rovný nebo lehce konkávní. Krk je silný, hřebci mívají výrazný hřeben. Trup je zaoblený, dobře osvalený. Fjord má široká prsa, ale plece nejsou moc šikmé. Kohoutek bývá velmi nevýrazný. Nohy má krátké, rovné, pevné s výraznými klouby. Fjord má také velmi kvalitní kopyta s dobrým tvarem. Vyskytuje se pouze v plavé barvě, ale v mnoha odstínech. Vždy má úhoří pruh (tmavý pruh táhnoucí se od uší přes krk a hřbet až ke kořeni ocasu) a zebrování (tenké tmavé proužky na nohách). Hříva se často stříhá nakrátko a tak, aby bílé žíně byly kratší než černé a vynikl úhoří pruh na krku.

Charakteristika: Vzhledem k náročnému prostředí, ve kterém se vyvíjel, se jedná o velmi odolné plemeno. Bývá otužilý, silný, zároveň nenáročný (i na kvalitu a množství potravy). Dožívá se vysokého věku, mívá pevné zdraví. V nerovném terénu má jistý krok.

Využití: Ve vysokém sportu jej nenajdeme, ale častým využitím fjorda je rekreační ježdění. V severských zemích se často využívá jako pracovní zvíře, v náročných terénech v Norsku v podstatě nahrazuje traktor.

Fotografie v tomto článku jsou použity s písemným souhlasem autora.

Původ: Nizozemsko

KVH: 155 - 165 cm

Využití: Zápřah, show, výstavy, nižší drezury

Fríský kůň

Historie: Své jméno dostal podle holandské provincie Friesland ležící v severním Holandsku, kde první zmínky o chovu tohoto plemene sahají až 3000 let do minulosti. Největší rozmach fríský kůň zažil ve středověku, kdy byl oblíben jako rytířský kůň díky své síle a eleganci. Během první světové války fríský kůň téměř vyhynul; v celém Frísku zbyli pouze tři plemenní hřebci. Plemeno bylo zachráněno až ve druhé světové válce, kdy se holandští zemědělci museli vrátit ke koním. Další krize v chovu fríských koní nastala v 60. letech minulého století, byla však zažehnána a lemeno se rozšířilo do celého světa. Již v roce 1879 byl založen Svaz chovatelů fríského koně, který v roce 1954 dostal titul „Královský“.

Charakteristika: Fríští koně jsou velmi učenliví, mají výborný charakter, mírnou, přátelskou povahu a elegantní vzhled i chody.

Fríský kůň

Exteriér: Fríský kůň se vyskytuje pouze v jedné barevné variantě a to jako vraník. Odznaky jsou nepřípustné, jak na hlavě, tak na nohách. Dosahují výšky od 156 cm do 163 cm. Kžížením s lehčími plemeny se stal menší a rychlejší než bývali jeho chladnokrevní předci. Neztratil však sílu, odvahu, ani přátelskou povahu. Na dlouhé hlavě s inteligentním výrazem jsou posazeny krátké uši se špičkami zatočenými dovnitř. Frís je celkově hodně svalnatý, robustní a dobře stavěný. Typickým znakem, kromě černé barvy, je také vysoko nasazený krk, louplá záď a nohy s rousy. Hříva a ocas bývají dlouhé, husté a často zvlněné.

Fríský kůň

Využití: V minulosti se frísové používali hlavě jako koně rytířů nebo v zemědělství. Později i v klusáckých dostizích. Dnešní využití je spíše reprezentativní, můžeme se vidět na různých přehlídkách, snow, či nižších drezurách. Především to jsou ale koně kočároví.

Fríský kůň

Zajímavosti: Od roku 1986 spřežení fríských koní rozváží zboží jednoho významného obchodního domu v Londýně.

Fotografie v tomto článku jsou použity s písemným souhlasem autora.

Původ: Nizozemí

KVH: 155-165 cm

Barva: Bělouš, hnědák, ryzák, vraník

KWPN

Historie: Jedná se o velmi mladé plemeno, které bylo uznáno až v roce 1960. Cílem bylo vyšlechtit úspěšného všestranného sportovního koně s dobrými chody a dobrým stylem skoku. Tento záměr se zcela naplnil. Holandský teplokrevník, též KWPN, je důkazem toho, čeho lze dosáhnout promyšleným způsobem šlechtění. Základem bylo křížení gelderlanderskými a groningenskými klisnami s lehčími plemeny. Tím vzniklo několik chovných linií a všechny musely projít přísnými zkouškami. Vlivem křížení s plnokrevníky dostal holandský teplokrevník větší rychlost, zlepšila se psychika i odvaha. Vliv plnokrevníků se projevil i změnami v exteriéru, stali se z nich lehčí koně. Ale základní exteriérové prvky holandskému teplokrevníkovi dali koně hannoverští, trakénští a oldenburští. Dnešní chov je přísně kontrolovaný organizací Chovatelský svaz holandského teplokrevníka.

KWPN

Charakteristika: Holandský teplokrevník je atletický kůň s tělesnou stavbou vhodnou pro současné jezdectví. Má prostorný, pružný chod, je vyrovnaně temperamentní, poddajný i pracovitý. Dospívá relativně brzy, okolo 4 až 5 let.

Exteriér: Holandský teplokrevník dosahuje výšky okolo 165 cm. Hlava připomíná hlavu plnokrevníka, až na některé hrubší znaky, které zůstaly po gerderlandovi, oči mají živý výraz. Lehký, středně dlouhý krk je napojen na silné plece. Tělo je celkově silné s masivní kostrou. Záď je také silná, mohutná a velmi dobře osvalená, uzpůsobená velkému odrazu. Dalším pozůstatkem gelderlanda je delší hřbet. Nohy jsou silné s plochými klouby a krátkým záprstím. Spěnky bývají delší a kopyta jsou pevná. Povoleny jsou všechny základní barvy, ale převládají hnědáci a tmaví hnědáci.

KWPN

Využití: Holandský teplokrevník je univerzálně využitelné plemeno. Vyšlechtěn byl především pro dobré výsledky ve skokových soutěžích a drezuře. Využíván je i pro military a vozatajské soutěže.

Fotografie v tomto článku jsou použity s písemným souhlasem autora.

Původ: Rakousko

KVH: 140 cm

Barva: Palomino-izabela (lidově ryzák s bílou hřívou a ocasem)

Hafling

Historie: Jedná se o staré plemeno, jehož historie není zcela známa. Plemeno pochází z vesničky Haflingen v tyrolských Alpách. Plemeno vzniklo nejspíš zkřížením malých horských plemen a koní orientálního typu. V haflingovi nejspíš koluje krev arabů, huculů a noriků. Roku 1874 se horské klisně a arabského plnokrevníkovi narodil hřebec Folie, který je považován za zakladatele plemene. Dnes se haflingové chovají především v hřebčíně Jenesien, kde zůstávají pouze nejlepší hřebci, tak je zaručena čistota plemene.

Exteriér: Haflingové dosahují výšky asi 150 cm v kohoutku (hřebci od 142 cm a klisny od 138 cm) a váží od 420 - 500 kg. Toto malé, ale mohutné plemeno má silné nohy s čistými šlachami a velmi odolnými, tvrdými kopyty. Na rovný, dobře pružící hřbet je napojen mohutný krátký krk s ušlechtilou hlavou s velkými, širokými nozdrami. Profil je rovný, nesmí mít klabonos. Inteligentní pohled jim dodávají velké oči a krátné uši. Zbarvením vždy palomino-izabela s tmavě pigmentovanou kůží, mívají husté bílé ocasy a husté bílé hřívy. Velmi časté jsou odznaky, jak na hlavě, tak na nohou.

Hafling

Charakteristika: Haflingové vynikají klidem, spolehlivostí, jsou učenliví a nenároční, umějí být i tvrdohlaví, ale jsou velmi ochotní a pracovití. Jsou výbornými poníky pro děti i dospělé. Skvělí společníci na vyjížďky, díky zemi původu jim vůbec nedělá problémy zdolávat horské terény, ale zároveň se hodí i jako skokoví, drezurní, westernoví koně či kočároví koně.

Hafling

Zajímavosti:Italským příbuzným tohoto koně je Aveliňský kůň, který je jen o trochu menší.

Fotografie v tomto článku jsou použity s písemným souhlasem autora.

Původ: Island

KVH: 125 – 134 cm

Barva: Ryzák, plavák, izabela, strakáč, vraník, bělouš

Historie: Předci islandského koně byli na Island dovezeni již v 9. století ze Skandinávie a severu Britských ostrovů. Později byli dovezeni další koně z východu a byli kříženi s původními koňmi. Tímto křížením se ale plemeno spíše zhoršilo, a tak nejstarší parlament na světě – Altung – v roce 930 zakázal dovoz jakýchkoliv dalších koní na ostrov. Tento zákaz, až na pár výjimek, nebyl porušován 800 let. Hřebci do plemenitby byli vybíráni především na základě koňských zápasů, kdy dva hřebci bojovali o poblíž stojící říjící klisnu. Díky zákazu dovozu koní je islandský kůň jedno z nejčistších plemen koní a zároveň v dobách Vikingů toto plemeno vypadalo téměř stejně, jako vypadá dnes.

Islandský kůň

Exteriér:Hlava je v poměru k tělu relativně velká a neušlechtilá s velkými žuchvami. Islandský kůň má krátký krk, který přechází ve strmé plece. Dále má hluboký hrudník, krátký hřbet a skloněnou, silnou záď. Islandský kůň má neuvěřitelnou schopnost podsadit se. Má silné nohy s krátkými holeněmi a silná hlezna. Díky náročnému terénu, kde se vyvíjel, má velmi kvalitní kopyta.

Charakteristika: Výškově se řadí do skupiny pony, ale Islanďané jej za poníka nikdy nepovažovali. I přes svůj malý vzrůst, dokáže unést dospělého muže. Charakteristickým znakem je pět chodů – fetgangur (krok), brokk (klus), stökk (cval) a dva typy mimochodu – pomalý skleid a rychlý tolt. Zároveň umí dobře plavat, mosty přes řeky byly postaveny až ve dvacátém století. Polovina islandských koní na Islandu je polodivoká, jsou volně chovaní v přírodě a nejsou dokrmováni. Jsou to koně velice odolní a houževnatí. Mají velmi dobrý orientační smysl, u některých jedinců se může stát, že pokud je zvíře prodáno na druhou stranu ostrova, dokáže se vrátit do svého předchozího domova, i přesto, že mu tato cesta může zabrat i několik týdnů.

Islandský kůň

Využití: Mnoho islandských koní je využíváno jako pracovní zvíře. Zároveň na Islandu má důležitou roli ve sportu. Pořádají se zde dostihy pro islandské koně, terénní jízdy nebo drezurní soutěže. Na jídelníčku Islanďana se často vyskytuje i koňské maso, a tak se mnoho koní chová na maso.

Fotografie v tomto článku jsou použity s písemným souhlasem autora.

Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.