Kůň je zvíře s vynikajícími pohybovými schopnostmi i velkou inteligencí, díky které dokáže kůň aktivně spolupracovat s jezdcem a drezurní ježdění dává možnost skloubit tyto dvě výhody koně do sebe. Drezura je uměním, které elegantně spojuje koně s jezdcem.
Koně tvoří nedílnou součást vývoje lidské společnosti. Od dávných dob koně lidé využívali, jak na práci v zemědělství, tak ve válkách. Ke každému účelu musel být kůň vycvičen a vždy byla vyžadována poslušnost. Ať už bylo využití jakékoli, pracovní, vojenské nebo dopravní, nikomu nemohla uniknout krása pohybu koně. A hlavně u koní, kteří byli používáni jako dopravní prostředek, byl největší prostor ke zlepšení pohybů koně a obohacení ježdění o další rozměr, tentokrát estetický. Začaly vznikat tzv. vysoké školy jezdecké, což je propracovaný systém přiježdění, který klade důraz na zlepšení pohybu koně, jeho uvolněnost, pružnost a ochotu.
Právě na tomto základu začal vznikat drezurní sport, jak ho známe dnes. I dnešní drezurní sport klade největší důraz na uvolněnost, pružnost a pravidelnost chodu, lehkost a nenucenost pohybu. Kůň by měl odlehčit předek a pohyb by měl vycházet od zádě, která je zdrojem kmihu. Kůň musí přijmout udidlo a poslouchat vždy, ale bez napětí nebo odporu. Kůň se poslušně ohýbá na všech obloucích, na rovných liniích zůstává rovný.
Drezurní soutěž se jede na předepsaném drezúrním obdélníku (jeho rozměry jsou buď 20x40m nebo 20x60m, záleží na stupni obtížnosti) podle drezurní úlohy, což je jakýsi předpis cviků, který si jezdec buď pamatuje nazpaměť nebo mu je předčítán. Zde, stejně jako v parkuru, se odlišují různé stupně obtížnosti.

 

Stupeň Z

NÁZEV ÚLOHY VELIKOST OBDÉLNÍKU UZDEČKA UZDA OSTRUHY POZNÁMKA
Z0 20x40m Povinná Nepovolená Povolené Čtené
Z1 20x40m Povinná Nepovolená Povolené Čtené
Z2 20x40m Povinná Nepovolená Povolené Čtené
Z3 20x40m Povinná Nepovolená Povolené Čtené
DU - Děti úvodní 20x60m Povinná Nepovolená Povolená Čtené

Stupeň L

NÁZEV ÚLOHY VELIKOST OBDÉLNÍKU UZDEČKA UZDA OSTRUHY POZNÁMKA
L0 20x60m Povinná Nepovolená Povinné Čtené
L1 20x60m Povinná Nepovolená Povinné Čtené
DD - Děti družstva 20x60m Povinná Nepovolená Povinné Čtené
DJ - Děti jednotlivci 20x60m Povinná Nepovolená Povinné Čtené
L4 20x60m Povolená Povolená Povinné Čtené
L5 20x60m Povolená Povolená Povinné Čtené
L6 20x60m Povolená Povolená Povinné Čtené
L7 20x60m Povolená Povolená Povinné Čtené
L8 20x60m Povinná Nepovolená Povinné Čtené

Stupeň S

NÁZEV ÚLOHY VELIKOST OBDÉLNÍKU UZDEČKA UZDA OSTRUHY POZNÁMKA
S0 20x60m Povinná Nepovolená Povinné Čtené
S1 20x60m Povinná Nepovolená Povinné Čtené
S2 20x40m Povolená Povolená Povinné Čtené
JJ - Junioři jednotlivci 20x60m Nepovolená Povinná Povinné Zpaměti
JU - Junioři úvodní 20x60m Nepovolená Povinná Povinné Zpaměti
JD - Junioři děti 20x60m Nepovolená Povinná Povinné Zpaměti
vJ - Junioři volná sestava 20x60m Nepovolená Povinná Povinné Zpaměti

Stupeň ST

NÁZEV ÚLOHY VELIKOST OBDÉLNÍKU UZDEČKA UZDA OSTRUHY POZNÁMKA
T3 20x40m Nepovolená Povinná Povinné Čtené
YU - Mladí jezdci úvodní 20x60m Nepovolená Povinná Povinné Zpaměti
SG - Prix St. Georges 20x60m Nepovolená Povinná Povinné Zpaměti
vY - ml. jezdci - volná sestava 20x60m Nepovolená Povinná Povinné Zpaměti

Stupeň T

NÁZEV ÚLOHY VELIKOST OBDÉLNÍKU UZDEČKA UZDA OSTRUHY POZNÁMKA
T3 20x40m Nepovolená Povinná Povinné Čtené
IM1 - Intermediate I. 20x60m Nepovolená Povinná Povinné Zpaměti
vIM1 - Intermediate - volná sestava 20x60m Nepovolená Povinná Povinné Zpaměti
IM2 - Intermediate II 20x60m Nepovolená Povinná Povinné Zpaměti
GPB - Grand Prix verze B 20x60m Nepovolená Povinná Povinné Zpaměti
GPS - Grand Prix Special 20x60m Nepovolená Povinná Povinné Zpaměti
vGP - Grand Prix volná sestava 20x60m Nepovolená Povinná Povinné Zpaměti
Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.

Komentáře

Share on Myspace