Malý kruh

Písmena: Kdekoli na jízdárně.
Popis cviku: Kruh s průměrem 10 metrů.

Velký kruh

Písmena: AXA, CXC, BEB
Popis cviku: Kruh s průměrem 20 metrů.
Velký kruh

Diagonálou změnit směr

Písmena: FXH, HXF, KXM, MXK
Popis cviku: Tento cvik vždy začíná 6 metrů za rohem a končí také 6 metrů před rohem.
Diagonálou změnit směr

Malou diagonálou změnit směr

Písmena: FLE, ELF, MIE, EIM
Popis cviku: Tento cvik se vždy jezdí z 1. písmena na dlouhé stěně (tj. 6 metrů za rohem) do středu dlouhé stěny.
Malou diagonálou změnit směr

Kruhy změnit

Písmena: AXC, CXA
Popis cviku: Vyjedete první polovinu velkého kruhu, koně přistavíte na druhou stranu a vyjedete první polovinu kruhu na druhé straně jízdárny.
Kruhy změnit

Vlnovka o 3 (4, 5, 6,...) obloucích

Písmena: AC, CA
Popis cviku: Začnete ve středu krátké strany, projedete rohem a vždy musíte ke stěně dojíždět kolmo.
Vlnovka o 3 obloucích

Obloukem změnit směr

Písmena: Kdekoli na jízdárně
Popis cviku: Obloukem změnit směr je vlastně taková kapka. Na dlouhé stěně se odpojíte a uděláte půlkruh o průměru 10m jako na malý kruh a na střední čáře přistavíte koně na druhou stranu a dojedete na dlouhou stěnu ze které jste se odpojili.
Obloukem změnit směr

V kruhu změnit směr

Písmena: CX, XC, AX, XA
Popis cviku: Ve velkém kruhu uděláte půlkruh jako na malý kruh o průměru 10 metrů, přistavíte koně na druhou stranu a doděláte půlkruh na druhou stranu a poté pokračujete ve velkém kruhu.
V kruhu změnit směr

Od stěny ke stěně

Písmena: FM, MF, KH, HK
Popis cviku: V prvním písmeni za rohem na dlouhou stěnu (tj. 6 metrů za rohem) se odpojíte jakoby na diagonálu, ale pojedete takto pouze do té doby, než budete 5 metrů od dlouhé stěny, poté koně narovnáte a před posledním písmenem na dlouhé stěně pojedete jakoby jste dojížděli diagonálu a vrátíte se na stěnu.
Od stěny ke stěně

Půl jízdárny

Písmena: EXB, BXE
Popis cviku: Ve středu dlouhé stěny uděláte obrat vpravo (příp. vlevo) a dojedete do středu druhé dlouhé stěny. Tento cvik se provádí buď se změnou směru nebo bez ní.
Půl jízdárny

Ze středu

Písmena: AC, CA
Popis cviku: Ve středu krátké stěny uděláte obrat vpravo (příp. vlevo) a když dojedete na protější krátkou stěnu pojedete buď doprava nebo doleva. Tento cvik se také provádí jak se změnou směru tak bez ní.
Ze středu

Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.

Komentáře

Share on Myspace