Krok je základním a velmi důležitým chodem. Je to první chod, se kterým se začátečník na koni setká. Jedná se o čtyřdobý chod (slyšíme 4 údery kopyt) a je ze všech chodů nejpomalejší. Zde máme velký prostor na zlepšování sedu, nikam to s námi nehází, krok je velmi plynulý.

Krok

Mezi laiky je všeobecně rozšířen názor, že kůň se přinutí k pohybu vpřed kopnutím do slabin, zatáčí se tak, že zatáhnete na jednu otěž a zastavuje se taháním za obě otěže. Každému, kdo si to přečte a zamyslí se nad tím, musí být jasné, že takto se rozhodně nedá vytvořit spolupracující dvojice, která by byla schopna předvést nádhernou piaffu nebo překonat obrovskou překážku. Pojďme se tedy podívat na to, jak se to nádherné zvíře vlastně ovládá. Pobídky a pomůcky by se vlastně daly rozdělit na dvě hlavní skupiny: hlavní a vedlejší.

Hlavní pomůcky:
  • Pobídky sedem (vahou)
  • Pobídky holeněmi
  • Pomůcky otěží
Vedlejší pomůcky:
  • Bičík
  • Ostruhy
  • Hlas

Pomůcky sedem

Tato pomůcka je ze všech nejdůležitější. Sedem neboli vlastní hmotností můžeme posouvat vlastní těžiště a tím dávat koni signály. Zatížíme-li jednu sedací kost více než druhou, tj. posuneme-li těžiště na stranu, přimějeme koně k pohybu ve směru zatížení. Tak nějak přirozeně bychom očekávali, že se kůň pohne v opačném směru zatížení, ale zkuste si představit, že máte na zádech těžký batoh a ten se náhle pohne do strany. Instinktivně ukročíme tak, abychom těžiště batohu měli zase nad naším těžištěm. S trochou nadsázky to samé funguje i na koni. Samozřejmě koně neovládáme pouze přenášením váhy, s každou pomůckou sedem musíme použít i pomůcku holení.

Pomůcky holení

Velikost tlaku, kterým působíme na koně holení je úměrná citlivosti koně. Velmi důležitá je poloha holení, pro pohyb vpřed stiskneme obě nohy na zadním okraji podbřišníku. Pro pohyb do strany působíme pouze jednou nohou a to v oblasti za podbřišníkem. Při pobízení je důležité, aby poloha kolen, stehen a pat důstala nezměněná. Jezdec si musí hlídat také to, aby měl špičku u koně, kůň se nepobízí patou, ale celou holení. Pokud zrovna pomůcku holení nepoužíváme, holeně zůstávají volně přiložené na boku koně.

Pomůcky otěží

Otěžemi jezdec ovládá předek koně. Musíme si ale uvědomit, že otěže, které držíme v rukou, vedou k udidlu, které je v hubě koně. Proto s touto pomůckou musíme zacházet opatrně. Pro správné vedení koně je nezbytný uvolněný sed a ruka nezávislá na tělu. Pamatujte, že kůň se vždy zatáčí vnější otěží, nikoli vnitřní, jak si mnoho lidí myslí. Pokud použijete pouze vnitřní otěž, kůň otočí hlavu dovnitř, plec mu vypadne ven a půjde pořád víceméně rovně. Vnější otěží vytváříte jakousi „bariéru“, přes kterou nemůže kůň jít. Působení otěže musí být vždy spojeno s působením sedu a holeně. Pořád ještě nevěříte, že se kůň zatáčí vnější otěží? Tak si zkuste chytit otěže do jedné ruky a posunout ji vpravo. Kůň se otočí dopravo, ale všimněte si, že napnutá bude pouze vnější otěž, tedy levá. To by bylo stručně ke hlavním pomůckám. Nezacházela jsem příliš do hloubky, to by pro začínajícího jezdce stejně nemělo valný smysl. Pokud se chcete dozvědět něco o aktivních a pasivních, zadržujících a vydržujících pomůckách, přejděte na článek Pobídky a pomůcky.

Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.

Komentáře

Share on Myspace