Mezi stranové pohyby patří nejenom cviky, které můžeme vidět v drezurních úlohách, ale mnoho dalších. Každý si jistě vzpomene na dovnitř plec nebo dovnitř záď, ale stranových cviků existuje mnohem více.

Ustupování na holeň

Ustupování na holeň je jeden z prvních stranových pohybů, které učíme mladé koně. Tímto cvikem se kůň učí ustupovat od vaší holeně, pohybovat se do strany a rovněž tento cvik zvyšuje přiježděnost a prostupnost a zlepšuje vyjíždění obratů a rohů. Dá se provádět podél stěny, ze střední čáry směrem ke stěně, ne diagonále nebo na kruhu. Kůň je mírně ohnutý v opačném směru, než je směr pohybu. Kůň se pohybuje zároveň do strany a dopředu.

Pomůcky si předvedeme kupříkladu na ustupování na holeň doprava ze střední čáry ke stěně. Vyjedeme na střední čáru, koně mírně sestavíme vlevo. Protože je kůň přistaven vlevo, levou holeň dáme na podbřišník a pravou přesuneme dozadu. Váhu přesuneme do směru pohybu, tedy doleva a koníka necháme ustupovat od naší levé holeně.

Plec dovnitř

Tento cvik stimuluje koně k tomu, aby více váhy přenesl na vnitřní zadní nohu a tím odlehčil přední. Slouží také k narovnání koně a zlepšení kontaktu obou otěží. Kůň je tímto lépe prostupný a jezditelný. Plec dovnitř se jezdí buď na třech, nebo na čtyřech stopách. Při práci na třech stopách, vnitřní zadní noha došlapuje do stopy vnější přední. Práce na čtyřech stopách vyžaduje větší ohnutí a větší rovnováhu.

Pomůcky si představíme na dovnitř pleci vpravo na stěně. Koně ohýbáme vpravo, proto pravou holeň dáme na podbřišník a levou za podbřišník a vnější otěží (levou) vyvedeme plece koně na vnitřní stopu. Abychom pomůcky odlišili od pomůcek pro dovnitř záď, natočíme svou vnější (levou) kyčel dopředu. Protože se kůň pohybuje doleva, přestože je ohnut doprava, zatížíme více levou sedací kost.

Abychom podpořili křížení zadních nohou, musíme koně pobízet rytmicky. Důležité je načasování. Když je vnitřní zadní noha na zemi, a tedy vnitřní (pravá) strana hřbetu jde dolů, lze pobídnout vnitřní holení. Když jde nahoru levá strana hřbetu, lze zvýraznit stranový pohyb větším zatížením levé sedací kosti.

Jak odlišit, jestli se kůň pohybuje v pleci dovnitř na třech stopách nebo na čtyřech? Rozlišení je jednoduché. Aby se kůň pohyboval na třech stopách, musí obrys vnější plece koně být nad vnitřním okrajem stopy na stěně.

Plec vpřed

Cvik plec vpřed není vyžadován v úlohách, ale slouží také k narovnání koně. Je podobný pleci dovnitř, ale ohnutí není tak výrazné. Představujte si, že vnitřní zadní noha dopadá mezi stopy předních nohou.

Pomůcky pro plec vpřed jsou stejné jako u dovnitř plec, pouze koně ohýbáme méně a přední nohy koně nevyvádíme tolik dovnitř. Úhel odklonu je menší.

Dovnitř záď (travers)

Dovnitř záď (jiným slovem travers) je předstupněm k traverzále (polovičnímu překroku). Kůň je ohnut dovnitř a zároveň se záď pohybuje od stěny. Tento cvik zlepšuje ohnutí a prostupnost a stimuluje koně k většímu zatížení vnitřní zadní nohy, čímž odlehčuje nohy přední. Než svého koně začnete učit travers, kůň musí zvládat ustupování na holeň a plec dovnitř na obě ruce.

Pomůcky si popíšeme na dovnitř zádi vpravo. Koně ohýbáme doprava, proto pravá holeň je na podbřišníku a levá za ním. Pravou kyčel natočíme dopředu a zatížíme více pravou sedací kost, protože kůň se pohybuje doprava.

Poloviční překrok (traverzála)

Poloviční překrok (neboli traverzála) je v podstatě travers na diagonále napříč jízdárnou. Na první pohled je podobný ustupování na holeň, ale kůň je ohnut v opačném směru. Jinými slovy, koně ohýbáme ve směru pohybu. Kůň se pohybuje do strany a zároveň dopředu.

Pomůcky si ukážeme na traverzále vpravo. Kůň je ohnut ve směru pohybu (tedy vpravo), proto pravá holeň je na podbřišníku a levá za ním. Protože se kůň pohybuje doprava, přesouváme váhu vpravo. Velmi důležité je rytmické pobízení, aby se podpořilo křížení nohou.

Záď ke stěně (renvers, kontra dovnitř záď)

Cvik je v podstatě totožný s cvikem záď dovnitř, ale s tím rozdílem, že při cviku záď dovnitř je stěna před koněm, kdežto při cviku záď ke stěně je stěna za koněm. Kůň se pohybuje plecí od stěny, ale je ohnut opačně než u dovnitř plec. Při tomto cviku kůň také musí zatěžovat více vnitřní zadní nohu, což zlepšuje jeho podsazení. Zde hrají velmi důležitou roli vnější pomůcky, kůň zde nemá oporu stěny. A jezdcova holeň a ruka musí hlídat stupeň ohnutí, aby nedocházelo k vypadávání vnější plece.

Pomůcky jsou stejné jako u cviku dovnitř záď (travers). Ale ještě jednou si je popíšeme na renversu s ohnutím vpravo. Kůň bude ohnut doprava, zadní nohy půjdou na stěně a přední nohy budou na vnitřní stopě, přičemž stěna bude za koněm. Protože je kůň ohnut doprava, pravou holeň máme na podbřišníku a levou za ním. Váhu přesuneme na pravou sedací kost a pravou kyčel natočíme dopředu. Renvers je o něco těžší než travers, protože u traverzu je kůň zepředu ohraničen stěnou, ale u renverzu je stěna za ním. Proto vnější pomůcky z pohledu ohnutí (tedy levé) musí být dostatečně, abychom koníka udrželi zadníma nohama na stěně.

Kontra dovnitř plec

Zde se již dostáváme ke cvikům, které nejsou tak běžné. Ale proč je nezkusit? Stejně jako dovnitř záď (travers) má svojí kontra dovnitř záď (renvers), tak i dovnitř plec má svojí kontra dovnitř plec. Při kontra dovnitř plec je kůň sestaven ven, přední nohy se pohybují na stěně a zadní nohy jsou na vnitřní stopě. Cvik je v podstatě totožný s dovnitř plec, akorát s tím rozdílem, že při dovnitř plec je stěna za koněm a při kontra dovnitř plec je stěna před koněm.

Pomůcky si ukážeme na kontra dovnitř záď s ohnutím vpravo. Jdeme na stěně na levou ruku a ohneme koně ven (tedy doprava). Protože ohýbáme koně doprava, dáme pravou holeň na podbřišník a levou za něj. Levou kyčel natočíme dopředu a váhu přesuneme také vlevo, protože tímto směrem by se kůň měl pohybovat.

Dovnitř plec na kruhu

Všechny výše uvedené cviky se dají dělat také na kruhu. Při cviku dovnitř plec se přední nohy pohybují po menším kruhu než zadní nohy koně, přičemž je kůň ohnut dovnitř. Kůň se otáčí kolem vnější přední nohy. Pomůcky jsou stejné jako u dovnitř plec na rovné linii, akorát přitom točíme koníka na kruh.

Dovnitř záď na kruhu

Stejně jako dovnitř plec, lze na kruhu dělat i dovnitř záď. Kůň je ohnut dovnitř kruhu, vnitřní nohy opisují větší kruh než zadní nohy. Kůň se otáčí kolem vnitřní zadní nohy. Znovu jsou pomůcky stejné jako pro dovnitř záď, pouze koníka točíme vnější otěží na kruh.

Kontra dovnitř plec na kruhu

Na kruhu lze provádět i cviky, kde je koník sestaven ven. Jedním z nich je kontra dovnitř plec na kruhu. Koník je ohnut ven, přičemž přední nohy se pohybují na vnějším kruhu a zadní nohy na kruhu vnitřním. Kůň se otáčí kolem své vnější zadní nohy.

Renvers na kruhu (kontra dovnitř záď na kruhu)

Renvers na kruhu je další z cviků, kde je kůň sestaven k vnější ruce. Koník je ohnut ven, přední nohy jdou na vnitřním kruhu, zadní nohy na vnějším. Koník se otáčí kolem své vnější přední nohy.

Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.

Komentáře

Share on Myspace