Papírování není nikdy dost, a to platí i u koní. Papíry musíte mít jak na stáj, tak i na naše čtyřnohé zvířátko. Každý majitel, jak koně, tak stáje, musí papírovat. Každý příslušník čeledi koňovitých (patří sem kůň, osel a jejich kříženci) musí být v ČR dle zákona registrován v ústřední evidenci koní. A každá stáj, oficiálně hospodářství, musí být zapsána také.

Nejde pouze o jednorázovou registraci; po celý život koně nebo provoz stáje se musí vést přesné záznamy o jakýchkoliv změnách. Do ústřední evidence se musí také oznámit ukončení hospodářství nebo úhyn koně. Vychází to z plemenářského zákona (č. 154/2000 Sb.), podrobněji upraveného vyhláškou č. 136/2004 Sb. (podrobnosti označování zvířat a jejich evidence). Dodržování kontroluje veterinární správa a Česká plemenářská inspekce.

Co všechno koňovití musí mít?

  • musí být označeni (výžeh, čip)
  • musí být vedeni v Ústřední evidenci koní (www.uek.cz), angličtí plnokrevníci v Jockey Clubu ČR a klusáci u České klusácké asociace
  • každý kůň (i osel nebo kříženec) musí mít průkaz koně, který je v souladu s předpisy EU Plemenní koně mají ještě navíc registraci u jednotlivých chovatelských svazů (jsou registrováni v plemenné knize) a jsou vybaveni tzv. potvrzením o původu.

Označení koní

Koně jsou označeni grafickým popisem, slovním popisem a čipem nebo výžehem. Vždy, když dojde ke změně vzhledu koně, je nutné provést změny i v jeho popisu. Koně označují a popisují tzv. inspektoři. Hříbata koní, oslů a jejich kříženců musí být označeni tak, aby jim průkaz byl vydán nejpozději 31. prosince roku narození hříběte nebo během 6 měsíců od data narození hříběte podle toho, který termín nastane později. Česky řečeno: Když budu mít hříbě, které se narodí 23.3., tak musí být označeno do 31. prosince. Ale pokud se mi hříbě narodí až 27.8., označit ho budu muset nejpozději v únoru.

Způsoby označování

  • slovní popis + grafický popis + čip

Koně bez plemenné příslušnosti, osli a jejich kříženci, koně, jejichž plemenná kniha se vede ve třech zemích a narodili se v ČR, koně dovezení bez průkazu koně a koně, kteří jsou evidováni v ČR a v Řádu plemenné knihy, do niž jsou zapsáni, není nařízeno označení koně výžehem.

  • slovní popis + grafický popis + čip + výžeh

Koně, kteří jsou evidováni v ČR a jsou příslušníky plemenné knihy, jejíž Řád nařizuje označení výžehem a čipem

  • slovní popis + grafický popis + výžeh

Tímto způsobem lze označoval pouze plemena: starokladrubský kůň, lipický kůň, shagya-arab, Českomoravský belgik, norik, norik slezský a moravský teplokrevník

Registrace koní do ústřední evidence

Každého koně je nutné označit a následně zaregistrovat do této evidence. Jiný postup je u anglických plnokrevníků a klusáků. Na základně této registrace je koni vystaven „průkaz koně“ s registračním číslem. Existují pouze tři možnosti, jak by se mohlo stát, že koník ještě není registrovaný, ale vy to musíte napravit:

  • Narodilo se vám hříbě z oficiální plemenitby a dostali jste tzv. připouštěcí lístek. Registraci v ÚEK bude provedena inspektorem na základě 3. části připouštěcího lístku (zelený potisk). Na základě těchto úkonů vám přijde průkaz koně. Pokud rodiče hříběte jsou zapsání v plemenné knize, inspektor zajistí registraci daného hříběte v plemenné knize a k hříběti dostanete „potvrzení o původu“.
  • Narodilo se vám hříbě, které nepochází z oficiální plemenitby (například nechtěně zapuštěná klisna) nebo vlastníte koně, který průkaz nikdy neměl. I když ta druhá možnost by se již v dnešní době neměla stát. V těchto případech si do stáje pozvete inspektora, ten koně označí a vy zaslete na ÚEK vyplněný formulář „Hlášení o registraci koně narozeného v ČR“
  • Koupili jste si koně dovezeného ze zahraničí. Pak pošlete na ÚEK vyplněný formulář „Hlášení o trvalém dovozu koně“ a zahraniční průkaz koně (pokud takový má). ÚEK koně zaeviduje a v průkazu přepíše majitele.

V případě anglických plnokrevníků a klusáků se zkontroluje totožnost koně a následně daná organizace (Jockey Club - angličtí plnokrevníci, Česká klusácká asociace - klusáci) vydá průkaz koně.

Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.

Komentáře

Share on Myspace