DREZURNÍ PRAVIDLA

1) Jaké jsou rozměry drezurního obdélníku?
Rozměry drezurního obdélníku jsou 20x40m a pro vyšší soutěže 20x60m. 

2) Může jezdec jet úlohu zpaměti, když ostatním se čte?
Ano

3) Jaký průměr má velký kruh?
Velký kruh má průměr 20m.

4) Od kterého stupně soutěží je jezdcům povolen frak?
Frak je jezdcům povolen od soutěží stupně S. 

5) Jaká je penalizace při pádu jezdce nebo koně v drezurním obdélníku?
Vyloučení

6) Jaká je stupnice známek pro hodnocení drezurní úlohy?
Jednotlivé cviky se hodnotí známkami 0-10 bodů.

7) Jaká je penalizace za 1., 2. a 3. omyl při drezurní úloze?
Za 1. omyl je odečtení 0,5% z celkového výsledku, za 2. omyl odečtení 1% a za 3. omyl je vyloučení.

8) Z jakého materiálu mohou být ostruhy pro drezurní soutěže?
Ostruhy musí být z kovu, ale ramena mohou být potaženy gumou.

9) Jaká je penalizace, když jezdec vjede do obdélníku bez znamení povolení startu zvoncem?
Vyloučení

10) Jak drží jezdec otěže při pozdravu v drezurní úloze?
Otěže jezdec drží v levé ruce a pravou zdraví.

11) Smí jezdec během drezurní soutěže používat hlasových pomůcek?
Ne.

12) Co je to volná sestava (kür)?
Kür je volná sestava z předepsaných cviků, která se jede na hudbu. Hodnotí se soulad s koněm, vhodná hudba, provedení cviků,…

13) Co jsou to drezurní pravidla a kde je najdeme?
Drezurní pravidla jsou dokument obsahující kompletní pravidla drezury a najdeme je na www.cjf.cz.

SKOKOVÁ PRAVIDLA

1) Co musí udělat jezdec, který je v důsledku pádu na kolbišti vyloučen?
Musí opustit kolbiště a vyhledat zdravotníka.

2) Smí jezdec v sedle přijmout podávaný bič, který mu upadl?
Ne.

3) Smí jezdec v sedle přijmout podávanou přilbu, která mu spadla?
Ano

4) Jaká je penalizace za shození překážky nebo došlap do vodního příkopu?
4 trestné body

5) Smí jezdec po vyloučení za neposlušnost absolvovat zkušební skok?
Ano, smí. Může to být libovolný skok z parkuru.

6) Co se stane, odstartuje-li jezdec bez znamení ke startu zvoncem?
Je vyloučen.

7) Jak jezdec opraví to, když kůň odepře poslušnost a neskočí druhý skok dvojskoku?
Skočit první i druhou překážku dvojskoku.

8) Jaká je penalizace, když je dvojici na parkuru po poboření překážky zastaven čas, kůň se splaší a jezdec spadne?
Je vyloučen.

9) Na které straně parkurové překážky je umístěn bílý praporek, na které červený praporek?
Bílý praporek je na levé straně překážky a červený na pravé straně překážky.

10) Jaká je penalizace za pád jezdce nebo koně na parkuru?
Vyloučení

11) Jaké překážky musí být na opracovišti?
Na pracovišti musí být jedna kolmá překážka (kolmák) a jedna výškovošířková (oxer) a smí být max. o 10 cm vyšší než je probíhající soutěž.

12) Jak vysoké překážky smí jezdec skákat na opracovišti?
Maximálně o 10 cm vyšší než je probíhající soutěž.

13) Co je to oxer?
Oxer je výškovo-šířková překážka. Skládá se ze dvou stejně vysokých bariér.

14) Co jsou to skoková pravidla a kde je najdeme?
Skoková pravidla jsou dokument obsahující kompletní pravidla parkuru a najdeme je na www.cjf.cz.

Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.

Komentáře

Share on Myspace