Jezdec skládá zkoušku z parkurového skákání na parkuru o výšce do 80 cm. Parkur se skládá z osmi překážek, z toho jedné kombinace a jedné distance. Součástí parkuru jsou i kavalety (in-outy), které se skáčou z klusu.

Překážka č. 1 je dvojbradlí o výšce prvního bidla 65 cm, druhé bidlo měří 75 cm a šířka je 80 cm. Po první překážce jezdec pokračuje ve cvalu na pravou nohu na překážku č. 2 (kolmák 80 cm). Po druhé překážce jezdec na určeném místě přejde do klusu, vysedává na vnější nohu (!) a skáče překážku č. 3 – in-out z klusu. Vzdálenost mezi in-outy je 3 metry a výška kavalet 50 cm. Po druhé kavaletě jezdec pokračuje ve cvalu na levou nohu na překážku č. 4 (kolmák 80 cm). Překážka č. 4 a č. 5 je distance (tzn. dvě překážky za sebou, mezi nimiž je vzdálenost delší než na 2 cvalové skoky). Vzdálenost mezi čtvrtou a pátou překážkou je 18,5 m nebo 22 m. Pokud se skáče v hale, tak vzdálenosti jsou 18 m nebo 21,5 m. Překážka č. 5 je oxer o výšce 80 cm a šířce 1 m. Po páté překážce jezdec na určeném místě přechází do klusu a překážku č. 6 (in-outy) skáče z klusu. Po druhé kavaletě kůň cválá na pravou nohu na překážku č. 7a a 7b. Sedmá překážka je kombinace – dvojskok na dva cvalové skoky. Překážka 7a je dvojbradlí o výšce prvního bidla 70 cm, druhé bidlo měří 75 cm a šířka je 80 cm. Překážka 7b je kolmák o výšce 80 cm. Nad druhou překážkou kombinace se mění směr a kůň by měl doskočit na levou nohu. Překážka č. 8 je dvojbradlí o výšce prvního bidla 75 cm, druhé bidlo je ve výšce 80 cm a šířka je 100 cm.

Chyby na parkuru, za které se bezpodmínečně vylučuje:

  • Jezdec je nad většinou skoků „za pohybem“
  • Jezdec neuvede svého koně do klusu (podstatnou část klusové části parkuru procválá)
  • Jezdec udělá více jako jeden omyl, na parkuru se neorientuje
  • Jezdec nemá koně pod kontrolou (vyskočení z kolbiště,…)
  • Jezdec nedokončí parkur (pád jezdce, koně nebo obou,…)
  • Jezdec se dopustí jakékoliv chyby, za kterou by byl na normální skokové soutěži vyloučen (třetí neposlušnost, hrubé zacházení s koněm, odstartuje před zazvoněním, odstartuje až po uplynutí 45 sekund po zazvonění,…)

Chyby, které záleží na posouzení komisařů

  • Jezdec projíždí obraty v kontracvalu
  • Jezdec je nad některými skoky „za pohybem“
  • Jezdec nepřivádí koně ke skoku správně
  • Jezdec udělá první omyl

Pokud se některé chyby dopustíte, je důležité ji opravit. Když vám kůň doskočí do kontracvalu, není problém udělat letmý přeskok nebo přejít do klusu a nacválat znovu a správně. Komisaři hodnotí, zda si chyby umíte všimnout a opravit ji.

Pokud kůň zastaví nebo vyhne překážku, nemusí to nutně vést k vyloučení. Důležité je najet znovu a správně. Pokud vyhne nebo zastaví druhou překážku kombinace, musíte najet tak, že skočíte první i druhou. Ale pokud vyhne nebo zastaví druhou překážku distance, skáčete již pouze tu druhou.

Pád jezdce nebo koně, případně obou v každém případě vylučuje. A to i v situaci, že projedete cílem a spadnete až poté.

Zároveň je nepřípustné, aby trenér nebo garant jezdci jakkoli radil nebo napovídal v průběhu zkoušky.

Před absolvováním parkuru je možné, že komisaři nechají jezdce skočit první překážku, vyzkoušet si přechod do klusu a skákání kavalet z klusu. Není tomu však vždy, jsou areály, kde vás nenechají ani objet kolbiště a ihned musíte startovat. Není ale možné absolvovat před zkouškou celý parkur, ani skočit více jak jednu překážku (vyjma kavalet z klusu).

Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.

Komentáře

Share on Myspace