Krmení koní je nejdůležitější částí péče. Složení a množství krmiva je dáno hlavně pracovním zatížením koně, tělesnou stavbou a plemenem. Záleží také na kondici koně a jeho krmitelnosti (schopnosti využívat živiny). Pro odpovídající krmnou dávku pro vašeho koně se používají krmivářské tabulky. Kůň má v porovnání s velikostí těla velmi malý žaludek a proto je kůň uzpůsoben k neustálému příjmu potravy a konstantnímu vydávání malého množství energie. V přírodě by dvacet hodin z dvaceti čtyř strávil příjmem potravy a pomalými přesuny z místa na místo. Dnešní podmínky jsou pro koně nepřirozené, absence neustálého přístupu k pastvě a spalování velkého množství energie při práci. A proto musíme koním podávat ještě speciální krmiva, které by jinak v přírodě nepotřeboval. Krmná směs pro koně se skládá z jádra a objemových krmiv. Kůň by měl být krmen minimálně 2x denně, ideálně 3x. Častější krmení menšími porcemi je pro koně lepší, protože kůň má na rozdíl od krávy pouze jeden malý žaludek (objem cca 10 - 25 l) a tlusté střevo o objemu přibližně 130 l.

Obecné zásady

Velmi důležitá je pravidelnost a také vhodná doba. Koně nesmíme trápit hladem, ani překrmovat. Krmivo musí být nezávadné, nesmí být plesnivé, shnilé, zmrzlé, žluklé, špinavé, zelená píce nesmí být zapařená nebo zmrzlá. Kůň musí mít na příjem potravy dostatek času a klidu. Pohoda a klid ve stáji ovlivňují psychiku koně, a tudíž i správné využití živin. Krmný žlab i napáječka musí být udržována v čistotě, pozor musíme dát i na to, aby kůň spolu s potravou nespolkl různé nebezpečné předměty, jako jsou hřebíky, kameny, dráty a tak.

Rozdělení krmiv

Podle původu

Rostlinné – Zelená píce, seno, sláma, obiloviny, okopaniny

Živočišné – Sušené mléko, tvaroh, vejce, krevní, kostní, rybí moučky

Minerální– Sůl, krmný vápenec, krmné fosforečnany, plavená křída

Podle množství živin

Objemové – Seté seno, luční seno, siláž, senáž, řezanka

Jadrné– Oves, ječmen, kukuřice, otruby, lněné semínko, cukrová řepa, melasa

Podle způsobu získávání

Statková – Krmiva, která můžeme vypěstovat sami nebo koupit u zemědělců. Jedná se o zelené píce, seno (luční, jetelové, vojtěškové), slámu nebo siláž či senáž. Dále také okopaniny (mrkev, krmná řepa, cukrovka)

Průmyslová– Tato krmiva zpracovávají buď zemědělci, nebo specializované firmy. Jedná se o doplňkové nebo kompletní krmné směsi.

Objemová krmiva

Seno

Existují dva druhy sena: seno seté a seno luční. Seno seté má větší výživovou hodnotu než seno luční, protože je získáváno z trav speciálně vysévaných za tímto účelem a obsahuje kvalitnější rostliny, jako například bojínek luční a jílek vytrvalý. Je vhodné pro těžce pracující koně. Seno luční je na pohled zelenější a je získáváno z běžného porostu pastvin, a tak obsahuje rozmanitější rostliny, ale celkově méně kvalitní. Toto seno je vhodné pro koně v lehčí práci.

Siláž a senáž

Může být součástí zimní krmné dávky. Získává se z lučního porostu a následně se zabalí do neprodyšné fólie. Po otevření musí být zkonzumována nejpozději do jednoho až dvou dní (záleží na počasí). Často se podává i se senem (cca 10-15 kg senáže a 2-4 kg sena), kdy zcela nahrazuje objemové krmivo. Pokud krmíme siláží, nejčastěji se používá kukuřičná.

Rozdíl mezi siláží a senáží

Termínem siláž se označují všechna kvašená krmiva. Senáž je siláž s vysokým obsahem sušiny (minimálně 50%). Senáž obsahuje méně vody než siláž, a proto u senáže klesá produkce kyseliny mléčné. Senáž je tedy druh konzervace založený na prostředí s malým množstvím kyslíku než na tvorbě kyseliny mléčné.

Zelená píce

Zelenou píci kůň může získávat dvojím způsobem. Buď na pastvinách nebo dovezenou do stáje nebo do výběhu. Kůň na pastvinách dokáže zkonzumovat 30-50 kg zelené píce. Kůň by měl na pastvinách trávit minimálně 6-8 hodin denně. V horkých letních měsících je vhodné, aby kůň chodil na pastvu až v noci, kdy již není úmorné vedro a obtěžující hmyz. Pokud koni zelenou píci do stáje nebo výběhu dovážíme (nemáme k dispozici pastviny), můžeme mu předložit až 30 kg píce. Ale pokud kůň sportuje (nebo dělá jinou namáhavější práci) měl by denně dostávat okolo 10-15 kg zelené píce. Koně ve velmi vysoké zátěži dostávají maximálně 5 kg zelené píce denně a krmná dávka je tvořena hlavně kvalitním senem a jadrným krmivem.

Jadrná krmiva

Jedná se o krmiva s vysokou energetickou hodnotou, která se podávají koním, kteří pravidelně vykonávají nějakou práci.

Oves

Oves je považován za ideální obilninu pro koně. Má vysokou energetickou hodnotu, proto se podává i koním ve vysoké zátěži. Průměrná denní dávka je 2,5-5 kg, v době pracovního klidu to může být pouze 0,5 kg, ale při vysoké zátěži i 7 kg. Může se podávat celý, mačkaný, máčený nebo šrotovaný, ale po úpravě musí být brzy zkrmen, aby nežluknul. Oves je také velmi často součástí průmyslově vyráběných krmných směsí. Někteří koně jej ale nemůžou, protože jsou po něm velmi energičtí.

Ječmen

Krmit můžeme i ječmenem, má vyšší energetickou hodnotu než oves, menší obsah vlákniny a koně po něm více nabírají na hmotnosti. Před zkrmením nutno sešrotovat nebo uvařit. Průměrná denní dávka je okolo 3,5 kg. Také často bývá součástí průmyslově vyráběných krmiv.

Kukuřice

Kukuřice má velmi vysokou energetickou hodnotu. Na rozdíl od ovsa ale nezvyšuje výkonnost, spíše ji tlumí. Při krmení velkými dávkami koně tloustnou a leniví. Podává se drcená, šrotovaná nebo extrudovaná. Často bývá součástí „koňského müsli“. Je vhodná pro koně, kteří jsou hůře krmitelní.

Žito, pšenice, proso

Používají se jen velmi zřídka.

Všechny texty a fotografie s podpisem www.equos.cz použité na tomto webu jsou mé vlastní a jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na jiných webech bez mého písemného souhlasu není možné.

Komentáře

Share on Myspace