Vytisknout
Zobrazeno: 10398

Dalším stupněm ve vzdělávání, poté co složíte ZZVJ, může být kvalifikace instruktora jezdectví. Funkci instruktora se ještě nedávno říkalo „cvičitel“, ale před pár lety byla přejmenována na „instruktor“. Dále ještě existuje kvalifikace Instruktor turistických jízdáren, ale ta není vedena pod Českou jezdeckou federací a můžete jí dosáhnout, i když nemáte ZZVJ. Ale v tomto článku budu mluvit o kvalifikaci Instruktor vedenou pod ČJF, pro kterou potřebujete mít složené ZZVJ.

Ještě než budete připuštěni ke zkouškám, musíte absolvovat kurz instruktora jezdectví, kterému se nejčastěji říká „cvičitelák“. Jedná se dohromady asi o 170 hodin praxe a teorie. Ve stejném místě, kde probíhá kurz, probíhají také zkoušky. Kurz probíhá převážně o víkendy a vychází to asi na dva měsíce. Je několik míst v republice, kde se dá kurz a zkoušky absolvovat, vše najdete na webu České jezdecké federace. Já jsem „cvičitelák“ dělala v Hradišťku u Sadské.

Zkoušky se skládají z teorie a praxe. V teoretické části píšete test a absolvujete ústní zkoušku, v praktické se skáče parkur do 100 cm, jezdí drezura na stupni L, dále ukazujete lonžování koně se začátečníkem a vedení výcvikové skupiny několika jezdců.

Podmínky pro získání licence instruktora